13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Wróbel Jan-Tadeusz

Stopień ppor.
Nazwisko Wróbel
Imię Jan-Tadeusz
Rocznik i Nr. Ew. 1917/117
Przydział 4K.
Nr. Krzyża Monte Cassino 15501
Data urodzenia 1917
Odznaczenia Krzyż Walecznych (96/45), Medal Wojska (59/46), Gwiazda za Wojnę (206/45), Gwiazda Italii (206/45), The War Medal (116/46), M.C. (33/45)

ppor. Wróbel Jan-Tadeusz, 1917/117/III, 4K, 64/44-141/44, Nr 287 - 5KDP, Ranny 12.V.44 w walkach pod m. Cassino (Włochy). Rozk. 13 B.S. Nr 118/44. Leg. za rany przesłano do Kw. Gł. 5 W.B.P. Ldz. 845/45 z dn. 7.IX.45.