13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Ciniewicz Aleksander

Stopień kpr.
Nazwisko Ciniewicz
Imię Aleksander
Rocznik i Nr. Ew. 1910/89
Przydział Pocz. KD
Nr. Krzyża Monte Cassino 15569
Data urodzenia 1910
Odznaczenia Krzyż Walecznych (134/44), Medal Wojska (59/46), Gwiazda za Wojnę (203/45), Gwiazda Italii (203/45), The War Medal (116/46), Defence Medal (17/47 5KDP), M.C. (33/45)

kpr. Ciniewicz Aleksander, 1910/89/III, KD pocz. baonu, 42/43-134/43, 64/44-141/44, Nr 289 - 5KDP, Ranny 18.IX.39 w walkach z Niemcami na terenie Polski pod m. Lwowem. Rozk. 13 B.S. Nr 134/43. Ranny 10.V.44 pod m. Cassino (Włochy) w walkach z Niemcami. Rozk. 13 B.S. Nr 80/44