13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Korzuń Mikołaj

Stopień kpr.
Nazwisko Korzuń
Imię Mikołaj
Rocznik i Nr. Ew. 1916/282
Przydział 1K.
Nr. Krzyża Monte Cassino 15738
Data urodzenia 1916
Odznaczenia Krzyż Walecznych (134/44), M.C. (33/45)

kpr. Korzuń Mikołaj, 1916/282/III, 1K, 64/44-141/44, 94/44-202/44, Nr 197 - 5KDP, Ranny 12.V.44 w walkach pod m. Cassino (Włochy). Rozk. 13 B.S. Nr 103/44. Ranny 22.X.44 w walkach pod m. Sofia - Galeata (Włochy). Rozk. 13 B.S. Nr 186/44. Leg. za rany przesłano do St. Zbornej dn 8.IX.45 za Ldz. 845/45.