13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Lemieszewski Aleksander

Stopień st. strz.
Nazwisko Lemieszewski
Imię Aleksander
Rocznik i Nr. Ew. 1909/40
Przydział 2K.
Nr. Krzyża Monte Cassino 15828
Miejsce urodzenia Lemieszewicze pow. Pińsk
Data urodzenia 25.04.1909
Data śmierci 17.07.1944
Cmentarz Loreto
Położenie grobu 1-A-10
Odznaczenia Krzyż Walecznych (137/44), Medal Wojska (110/46), Gwiazda za Wojnę (203/45), Gwiazda Italii (203/45), The War Medal (116/46), M.C. (33/45)

st.strz. Lemieszewski Aleksander, 1909/40/III, 2K, Poległ 17.VII.44 na polu chwały w walkach pod m. S.Paterniano - Ancona (Włochy) i dnia 19.VII.44 został pogrzebany na cmentarzu cywilnym włoskim w m. Montefano (Włochy). Dz.IV, Rz.C, grób 1. Rozk. 13 B.S. Nr 122/44.

Biogram zdjęcia i dokumenty podesłał Pan Jewgienij Gurevsky.
Tłumaczenie na j.polski: Pani Marta Czerwieniec - Ivasyk.

Starszy strzelec 13 Wileńskiego pułku strzelców batalionu "Rysie" 5 Wileńskiej Brygady piechoty, 5 Kresowej Dywizji Piechoty, II Polskiego Korpusu, 8 Armii Brytyjskiej
Oznaczenia:
Polskie: Polski Krzyż Walecznych, Krzyż Monte Cassino Nr 15828, Pamiątkowa Odznaka 5 KDP, Pamiątkowa Odznaka 5 BCK
Brytyjskie: Gwiazda Italii, Medal Obrony, Medal Wojny 1939-45 (pośmiertnie).

Z wniosku Ministerstwa Obrony Wlk. Brytanii 21.07.2006 r.
Do wojny mieszkał w Lemieszewiczach, pracował na gospodarce. 17.03.1939 roku zmobilizowany do WP. W składzie 84 pułku strzelców poleskich brał udział w Kampanii Wrześniowej (01.09. - 22.09.1939). Pierwszy bój stoczył w rejonie Działożyna, na północny zachód od Częstochowy (01.-03.09). 22.09.1939 trafił do sowieckiej niewoli.
Przeszedł przez obóz w woj. tarnopolskim (wioska Płacicze) i Starobielsk. 25.08.1941 roku w Starobielsku wstąpił do WP w ZSRR. Przypisany do 3 kompanii 16 pułku piechoty 6 dywizji piechoty. Po reorganizacji WP na Bliskim Wschodzie przechodził służbę w 5 batalionie artylerii ciężkiej. W składzie tego pułku wziął udział w kampanii włoskiej (15.02.-17.07.1944). W składzie 13 wileńskiego batalionu strzelców "Rysie" wziął udział w bitwie o Monte Cassino i w bitwie o Anconę. Zginął w walce 17.07.1944 roku pod Paterniano. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych (23.09.1944). Pochowany na polskim wojskowym cmentarzu w Loretto.
Sektor 4, rząd C, grób nr 1.

Lemieszewski Aleksander - Dokumenty