13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Kulik Mikołaj

Stopień strz.
Nazwisko Kulik
Imię Mikołaj
Rocznik i Nr. Ew. 1913/258
Przydział KD
Miejsce urodzenia Turze pow. Turka
Data urodzenia 17.08.1913
Data śmierci 15.07.1944
Cmentarz Loreto
Położenie grobu 7-D-8
Odznaczenia Krzyż Walecznych (137/44), Medal Wojska (110/46), Gwiazda za Wojnę (203/45), Gwiazda Italii (203/45), The War Medal (116/46)

strz. Kulik Mikołaj, 1913/258/III, KD, Ranny 8.VII.44 w walkach pod m. Paterniano - Ancona (Włochy). Rozk. 13 B.S. Nr 112/44. Ranny 15.VII.44 w walkach pod m. Paterniano (Włochy). Rozk. 13 B.S. Nr 116/44. Zmarł 15.VII.44 na skute odniesionych ran w G.P.O. 5 Komp. Sanit. Pogrzebany 15.VII.44 na cwyilnym cmentarzu włoskim w m. Montefano Dz.III, Rz.A, grób 8. Rozk. 13 B.S. Nr 122/44.