13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

 

 Czy nasz krewny był  w 13 Wileńskim Batalionie Strzelców „ Rysiów „ ?

 Poniżej kilka wskazówek jak to sprawdzić:
1. Lista żołnierzy (nie jest kompletna):
http://rysie.montecassino.eu/lista-zolnierzy-alfabetyczna
Gdy posiadamy:
2.  Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino ( zakres od 15376 – 16136 należał do 13 Baonu )

0

 
3. Odznakę na beret:

18

4. Dokumenty:
Jeżeli zachowały się jakiekolwiek dokumenty poniżej zdjęcia z zaznaczoną informacją na czerwono
którą szukamy:
a) zaświadczenie o odznaczeniach brytyjskich:
1
b) karta imienna:
2
c) legitymacja odznaki pamiątkowej 5KDP:
3
d) zaświadczenie o przebiegu służby z MOD UK:
4
e) wyciąg nadanie Virtuti Militari:
5
f) karta ewidencyjna:
6
g) legitymacja Krzyża Walecznych:
7
h) jedna ze stron z „Zeszytu Ewidencyjnego”:
8
i) metryka zgonu:
9
j) legitymacja Krzyża Pamiątkowego Monte Cassino:
10
k) legitymacja odznaki pamiątkowej 2 Korpusu:
11
l) książeczka uposażenia oficera:
12
17
m) wyciąg z nadania Krzyża Walecznych:
13
n) książeczka wojskowa wydana po powrocie do Polski:
14
o) legitymacja „odznaki za rany”:
16
p) wyciąg z nadania odznaczenia „Medalu Wojska”:
15