13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Dokumenty

Kronika 13 WBS:

Kronika 13 Wileńskiego Batalionu Strzelców 5 KDP, 1941 - maj 1944Kronika 13 Wileńskiego Batalionu Strzelców 5 KDP, wrzesień 1944 - 1947Kronika 13 Wileńskiego Batalionu Strzelców 5 KDP, materiały do kroniki

 

Lista żołnierzy 13 WBS odznaczonych:
"KRZYŻEM PAMIĄTKOWYM MONTE CASSINO"

Dokumenty

Czechowski Marcelian - dokumenty

Derybowski Edmund - dokumenty

Kędziorek Roman - dokumenty

Barańczak Antoni - Dokumenty

Zbiegień Kazimierz - Dokumenty

Wacław Pietrzak - Dokumenty

Tomalik Stefan - Dokumenty

Nowak Alojzy - Dokumenty

Janicki Jan - Dokumenty

Walczakowski Karol - Dominik

Wadowski Piotr - Dokumenty

Klim Jan - Dokumenty

Ugriczicz Wacław - Dokumenty

Gajewski Adam - Dokumenty

Szpara Walenty - Dokumenty

Frankowski Jan - Dokumenty

Książeczka uposażenia oficera

Inne dokumenty żołnierzy 13WBS