13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Władysław Kamiński

kaminski 1941 1942

2korpus

2korpus dok

kaminski dok inne