13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Jędryka Zygmunt-Mieczysław

Stopień ppor.
Nazwisko Jędryka
Imię Zygmunt-Mieczysław
Rocznik i Nr. Ew. 1920/104
Przydział KD
Nr. Krzyża Monte Cassino 15471
Data urodzenia 1920
Odznaczenia Krzyż Walecznych (188/45), Medal Wojska (49/47), The War Medal (121/46), M.C. (33/45)

ppor. Jędryka Zygmunt, 1920/104/III, KD plut. rozp., 64/44-141/44, Nr 169 - 5KDP, Ranny 12.V.44 w walkach pod m. Cassino (Włochy). Rozk. 13. B.S. Nr 103/44. Leg. za rany przesłano do Ośr. Zap. 1 Dyw. Panc. Ldz. 845/45 dn. 18.IX.45.