13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Bondarczuk Sergiusz

Stopień strz.
Nazwisko Bondarczuk
Imię Sergiusz
Rocznik i Nr. Ew. 1917/30
Przydział KD
Nr. Krzyża Monte Cassino 15546
Miejsce urodzenia Ruczna 1, powiat stoliński
Data urodzenia 08.07.1917
Miejsce śmierci Londyn, Wlk. Brytania
Odznaczenia M.C. (33/45)

Biogram oraz zdjęcie podesłał Pan Jewgienij Gurevsky.
Tłumaczenie na j.polski: Pani Marta Czerwieniec - Ivasyk.

Sergiusz Bodnarczuk, s. Cypriama
08.07.1917 ur. Ruczna 1, powiat stoliński
zm. Londyn, Wlk. Brytania
Służba: 10 Wołyński batalion piechoty, 5 Kresowa Dywizja Piechoty, 2 Korpus Polski, 8 Armia Brytyjska
Odznaczenia:
Polskie: Krzyż Monte Cassino Nr 25546
Brytyjskie: Gwiazda 1939-45, Gwiazda Italii/Włoch, Medal Obrony, Medal Wojny 1939-45.

Z wniosku Ministerstwa Obrony Wlk. Brytanii, wspomnienie bratanka Arsena Bandarczuka (24.12.2004)
W 1939 roku mieszkał na Stolińszczyźnie [Polesie] w wiosce Ruchcza-1, pracował na gospodarce. Uczestnik Kampanii Wrześniowej (03.09.-19.09.1939) w składzie 63 pułku piechoty. Walczył z Niemcami pod Grudziądzem, Mławą i Warszawą. W 1940 r. został aresztowany przez NKWD z powodu wystąpienia przeciwko wybraniu jakiegoś człowieka na starostę. Więcej było przeciwników, których na drugi dzień wszystkich aresztowano.
26.09.1941 roku wstąpił do WP w ZSRR (6 dywizja piechoty, a od 12.01.1942 r. - 10 dyw. piechoty). Na Bliskim Wschodzie w rezerwie Głównodowodzącego [w Sztabie?] (od 27.04.1942 r.). Po reorganizacji WP na Bliskim Wschodzie przeniesiony do 10 Wołyńskiego batalionu piechoty (od 6.02.1943), potem w 13 Wileńskim Batalionie piechoty (od 13.03.1943) i znowu w 10 Wołyńskim batalionie piechoty (od 9.12.1944). Uczestnik wyzwolenia Włoch (16.02.1944 - 20.10.1944; 8.11.1944 - 2.05.1944). Odznaczył się w bitwach pod Monte Cassino, Ancona, Bolonia.
Po wojnie w 1946 r. wstąpił do Polskiego Korpusu Rozmieszczenia i Przystosowania, gdzie służył do 8.12.1948 r. Potem mieszkał w Londynie, Lower-Edmonton 18. Przez dłuższy czas korespondowaliśmy z nim. Korespondencja skończyła się gdzieś na początku lat 70-tych.

Bondarczuk Sergiusz - Archiwum