13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Gancarewicz Stefan

Stopień strz.
Nazwisko Gancarewicz
Imię Stefan
Rocznik i Nr. Ew. 1913/35
Przydział 1K.
Data urodzenia 1913

strz. Gancarewicz Stefan, 1913/35/III, 1K, 77/44-173/44, Nr 354 - 5KDP, Ranny 17.VII.44 w walkach pod m. Paterniano (Włochy). Rozk. 13 B.S. Nr 123/44. Leg. za rany przesłano do St. Zbornej za Nr 845/45 dn. 8.IX.45