13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Grodzki Stanisław

Stopień kpr.
Nazwisko Grodzki
Imię Stanisław
Rocznik i Nr. Ew. 1915/113
Przydział Pocz. B.
Nr. Krzyża Monte Cassino 15659
Miejsce urodzenia Ślazy Łapienite pow. Łomża
Data urodzenia 22.06.1915
Data śmierci 22.10.1944
Cmentarz Bolonia
Położenie grobu 8-K-6
Odznaczenia Medal Wojska (110/46), Gwiazda za Wojnę (203/45), Gwiazda Italii (203/45), The War Medal (116/46), M.C. (33/45)
Uwagi (R-189/44)

kpr. Grodzki Stanisław, 1915/113/III, KD Poczet Baonu, 64/44-141/44, Ranny 12.V.44 w walkach pod m. Cassino (Włochy). Rozk. 13 B.S. Nr 103/44. Poległ 22.X.44 na polu chwały w walkach pod m. S.Sofia-Galeata i dnia 23.X.44 został pogrzebany na cmentarzu cywilnym włoskim w m. S.Sofia Dz.I, Rz.A, grób 5 - Rozk. 13 B.S. Nr 189/44