13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Hołyst Józef

Stopień strz.
Nazwisko Hołyst
Imię Józef
Rocznik i Nr. Ew. 1923/39
Przydział ppanc.
Nr. Krzyża Monte Cassino 15691
Miejsce urodzenia Przystawałki pow. Złoczów
Data urodzenia 25.12.1923
Data śmierci 01.05.1945
Cmentarz Casamassima
Położenie grobu 12-E-7
Odznaczenia Krzyż Walecznych (18/46), Medal Wojska (110/46), Gwiazda za Wojnę (203/45), Gwiazda Italii (203/45), The War Medal (116/46), M.C. (33/45)

strz. Hołyst Józef, 1923/39/III, KD oddz. p-panc., 17/45-30/45, Ranny 13.I.45 w walkach pod m. Brisighella - prow. Forli (Włochy). Rozk. 13 B.S. Nr 7/45. Zmarł w dniu 1.V.45 o godz. 1400 w 5 Szpitalu Woj. na skutekk odniesionych ran na polu chwały. Dnia 2.V.45 został pogrzebany na cmentarzu cyw. włoskim w m. Bari (Włochy). Nr grobu 2 - Ax.7. Rozk. 13 B.S. Nr 82/45