13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Jezierski Władysław

Stopień st. sierż.
Nazwisko Jezierski
Imię Władysław
Rocznik i Nr. Ew. 1901/37
Przydział 4K.
Nr. Krzyża Monte Cassino 15714
Miejsce urodzenia Okuniewie k. Warszawy
Data urodzenia 27.08.1901
Data śmierci 18.11.1975
Cmentarz Junikowski / Poznań
Odznaczenia Krzyż Walecznych (33/45), Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (204/45), Medal Wojska (59/46), Gwiazda za Wojnę (203/45), Gwiazda Italii (203/45), The War Medal (116/46), Defence Medal (17/47 5KDP), M.C. (33/45)

st.sierż. Jezierski Władysław, 1901/37/III, 4K, 64/44-141/44, 73/45-144/45, Nr 291 i 2393 - 5KDP, Ranny 12.V.44 w walkach pod m. Cassino (Włochy). Rozk. 13 B.S. Nr 103/44. Ranny 19.IV.45 w walkach nad rzeką Gaiana prow. Bologna (Włochy). Rozk. 13 B.S. Nr 86/45.

Źródło:"https://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Jezierski"

Życiorys

Urodził się 27 sierpnia 1901 r. w Okuniewie k. Warszawy (zabór rosyjski) w rodzinie chłopskiej. W listopadzie 1918 r. brał udział w rozbrajaniu placówek niemieckich w pow. Mińsk Mazowiecki. W lutym 1919 r. wstąpił do wojska – przydzielony został do 32 pułku piechoty, a następnie 42 pułku piechoty w Białymstoku. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w czasie Bitwy Warszawskiej został ranny. Po wojnie zdemobilizowany, w kwietniu 1922 r. powrócił do wojska. Przez następne 10 lat pełnił służbę w 5 pułku piechoty Legionów w Wilnie gdzie ukończył szkołę podoficerską i szkołę podoficerów zawodowych. W 1932 roku przeniesiony został do Korpusu Ochrony Pogranicza. Pełnił służbę w kompanii granicznej KOP „Dukszty”. Był między innymi dowódcą strażnic „Samanta” i Smołwy. W 1939 r. – po wkroczeniu na Wileńszczyznę wojsk sowieckich – przeszedł 20 września, wraz ze swoją jednostką granicę litewską, gdzie został internowany. Przebywał w obozach w Połądze i Wiłkowyszkach. Po zajęciu Litwy przez ZSRR latem 1940 r. wywieziony został do obozu Pawliszczew-Bor, następnie w czerwcu 1941 r. na Półwysep Kolski, a w lipcu do obozu w Suzdalu. Po zawarciu układu Sikorski-Majski stawił się we wrześniu 1941 r. ponownie do służby w ośrodku w Tatiszczewie k. Saratowa. Wyznaczony został zastępcą dowódcy plutonu zwiadowców pieszych w 13 pułku piechoty. Na bazie tego pułku, w trakcie późniejszej reorganizacji, powstał 13 Wileński Batalion Strzelców, w którego szeregach W.Jezierski przeszedł cały szlak wojenny, aż do rozwiązania baonu w 1947 r. Szlak ten prowadził przez Kirgistan, Persję, Irak, Palestynę, Egipt i Włochy. W czasie kampanii włoskiej – pełnił wtedy obowiązki szefa 4 kompanii 13 Wileńskiego batalionu strzelców – był dwukrotnie ranny ; 12 maja 1944 r. w pierwszych godzinach bitwy o Monte Cassino oraz 19 kwietnia 1945 r. nad rz. Gaiana k. Bolonii. Po zakończeniu działań wojennych Korpus stacjonował we Włoszech do 1946 r, po czym przeniesiony został do Wielkiej Brytanii. Po rozwiązaniu Polskich Sił Zbrojnych, wstąpił do Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Do Polski W. Jezierski powrócił w listopadzie 1947. Zamieszkał razem z dziećmi w Kuślinie k. Nowego Tomyśla, gdzie pracował w gospodarstwie swojego krewnego, a następnie w spółdzielni rolniczej. W 1954 r. związał się z poznańską Spółdzielnią Spożywców, w której pracował początkowo jako ajent i kierownik sklepu, a od 1960 r. kierował kolejno dwoma jej klubami. W latach 60. i 70., korzystając ze sprzyjających w tym okresie warunków politycznych, zaangażował się bardzo w działalność społeczną na polu patriotyczno-wychowawczym. W klubach, jednostkach wojskowych i szkołach spotykał się z młodzieżą dzieląc się wspomnieniami i prowadząc prelekcje poświęcone dziejom Wojska Polskiego w czasie wojny. Szczególnie cieszyła go praca wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 25, która w 1972 r. obrała imię Bohaterów Monte Cassino. Za swoją działalność społeczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Zmarł po ciężkiej chorobie 18 listopada 1975 r. Pochowany został na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

Życie rodzinne

Władysław Jezierski był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną Antoniną (zmarłą w czasie wojny) miał dwoje dzieci: Aldonę ur. 1930 r. i Wiesława ur. 1931 r. Z drugą żoną – Marianną Kwaśniewską z d. Bazarnik zawarł związek małżeński w 1951 r.

jezierski wladyslaw 4

Jezierski Władysław - Archiwum zdjęć

Zdjęcia udostępnił krewny - Pan Przemysław Kałek

Opisy do zdjęć:

68. Kirgizja, Błagowieszczanka k. Dżałałabadu, 5 kwietnia 1942 r. ,"stół" wielkanocny.
71. Irak, Obóz Khanaqin, Nowy Rok 1943r.
72. Irak, Obóz Khanaqin, Nowy Rok 1943r.
73. Irak, 2 luty 1943, kurs kierowców carrierów, dziadek 3 z prawej.
78. Zdjęcie jeszcze "Przedwłoskie" to chyba Khanaqin.
79. Bez podpisu, chyba tez Palestyna.
80. Palestyna, jesień 1943 r.
82. Palestyna, jesień 1943, na manewrach, dziadek w carrierze.
83. Liban, okolice Tripoli, 26.XII.1943, Jezierski drugi z lewej, drugi z prawej st.sierż. Jan Zwierzchowski, również z 5 Brygady, ale z 15 Batalionu " Wilków".
84. Bez podpisu, 1943, Palestyna, j. Genezaret ?
85. Bez podpisu, 1943, Palestyna, j. Genezaret ?
87. Palestyna, 25 listopada 1943 r. Jezioro Genezaret.
88. Palestyna, jesień 1943 r.
89. Egipt, Sakkara, styczeń lub początek lutego 1944.
90. Bez podpisu, to już chyba Włochy.
91. Bez podpisu, Włochy, pewnie jesień 1945 lub wiosna 1946.
92. Bez podpisu, Włochy, pewnie jesień 1945 lub wiosna 1946.
98. San Benedetto del Trotto, koniec lata 1945 r.
99. San Benedetto del Trotto, koniec lata 1945 r.
100. W Anglii kwiecień 1947.
101. Chyba Włochy jesień 1945 (lub wiosna 1946).
102. Chyba Włochy jesień 1945 (lub wiosna 1946).
113. Przełom sierpnia i września 1946 r. Okolice Neapolu-Pompeje, Herkulanum lub wyspa Capri?
114. Przełom sierpnia i września 1946 r. Okolice Neapolu-Pompeje, Herkulanum lub wyspa Capri?
115. Jak wyżej, Żołnierze 4-tej, Jezierski z prawej, 2 z lewej Niewiarowski, 3 z lewej- dca komp. Bortkiewicz
116. Zatoka Neapolitańska ( w tle Wezuwiusz), II poł. sierpnia lub I. poł września 1946. Zdjęcie na pokładzie statku w czasie rejsu na Capri lub już do Anglii.
117. Wiosny 1947 roku z Anglii ?
118. Wiosny 1947 roku z Anglii ?
119. Wiosny 1947 roku z Anglii ?
120. Wiosny 1947 roku z Anglii ?
121. Chyba też jak dwa poprzednie, z Bortkiewiczem i Jezierskim.
180. Z początku lat 70-tych.