13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Orłowski Feliks

Stopień plut.
Nazwisko Orłowski
Imię Feliks
Rocznik i Nr. Ew. 1907/29
Przydział 1K.
Nr. Krzyża Monte Cassino 15422
Miejsce urodzenia Nowy Dwór pow. Chełmno woj. Pomorskie
Data urodzenia 26.02.1907
Data śmierci 12.05.1944
Cmentarz Monte Cassino
Położenie grobu 5-C-16
Odznaczenia Krzyż Walecznych (124/44), Medal Wojska (110/46), Gwiazda za Wojnę (203/45), Gwiazda Italii (203/45), The War Medal (116/46), M.C. (33/45)
Uwagi (R-101/44)

plut. Orłowski Feliks, 1907/29/III, 1K, Poległ 12.V.44 na polu chwały w walkach pod m. Cassino (Włochy) i dnia 31.V.44 został pogrzebany na cmentarzu woj. 5KDP w AQVAFUNDATA (Acquafondata) (Włochy) wsp. 965.265 - Dz. III, Rz. G, grób 16. Rozk. 13 B.S. Nr 101/44.

Źródło: cmentarzmontecassino.com.pl (Web Archive)

Postać plutonowego Feliksa Orłowskiego, żołnierza 13 Wileńskiego Batalionu Strzelców „Rysiów” w 2
Korpusie gen. Andersa, przybliżył nam jego wnuk Pan Ryszard Orłowski
Za przesłanie krótkiej notki o swoim dziadku, kopii dokumentów wojskowych oraz fotografii obejmujących
okres od niewoli sowieckiej do roku 1944, serdecznie dziękuję.
Ze swojej strony dodam że kapral Feliks Orłowski, we wrześniu 1939 był żołnierzem 1 Pułku Piechoty
Legionów który stacjonował w Wilnie. Epopeja wrześniowa zakończyła się dla Feliksa Orłowskiego kiedy
to 20 września 1939 roku , jak wielu innych żołnierzy został internowany na Litwie. Po zagarnięciu Litwy
przez ZSRR w lipcu 1940 r został przetransportowany do obozu jenieckiego w Juchnowie znanym
bardziej jako Kozielsk II. Na wiosnę 1941 większość jeńców została przewieziona do obwodu
murmańskiego nad rzekę Ponoj aby budować lotnisko. Po wybuchu wojny radziecko niemieckiej, polskich
jeńców z nad rzeki Ponoj a w tym i kaprala Feliksa Orłowskiego przetransportowano do obozu dla jeńców w
Juży. Data na dokumentach transportowych do obozu w Juży -27.07.1941 . Kapral Feliks Orłowski na
mocy ” amnestii” sowieckiej, po podpisaniu układu
Sikorski – Majski zostaje zwolniony z obozu jenieckiego w Juży. W dniu 04.09.1941 roku w Tatiszczewie
zostaje przyjęty do powstającej Armii Polskiej w ZSRR . Wraz z 2 Korpusem przeszedł cały szlak od
Tatiszczewa przez Krasnowodzk, Iran, Irak, Palestynę i Egipt do Włoch. Poległ 12.maja 1944 w pierwszym
ataku 13 Batalionu Strzelców na umocnione pozycje niemiecki na północnym odcinku wzgórza „Widmo”
Pośmiertnie zostaje awansowany do stopnia plutonowego.
Wiadomości o losach Feliksa Orłowskiego zaczerpnąłem z opracowania Jana Piety, Wandy Krystyny
Roman i Macieja Szczurowskiego „Polacy Internowani Na Litwie 1939-1940” Warszawa 1997
Oraz z Indeksu Represjonowanych zamieszczonego na stronach internetowych Ośrodka Karta
http://www.indeks.karta.org.pl/szczegoly.asp?id=107000
Jacek Krasnodębski.


Feliks Orłowski syn Antoniego 26.11.1907 – 12.05.1944
Pochowany na cmentarzu M. Cassino w grobie 5-C-16
Feliks Orłowski ur.26.11.1907r.w Nowym Dworze powiat Chełmno n/Wisłą, po ślubie z Heleną z domu
Olszewską przebywał we wsi Rybieniec powiat Chełmno. Razem z moją babcią Heleną byli krótko, ale
dochowali się dwóch synów Czesław i Stefan, oraz córki, która zmarła w bardzo młodym wieku. Po
wcieleniu do wojska, aż do bitwy pod Monte Cassino kiedy zginął, utrzymywał z żoną tylko kontakt
listowny. Starszy syn Stefan już nie żyje młodszy syn Czesław ur.08.11.1938r. mój ojciec, mieszka obecnie
w Chełmnie .Nigdy nie widział swojego taty Feliksa za życia, ale za cel postawił sobie odwiedzić ojca na
cmentarzu Monte Cassino, co udało mu się osiągnąć.
Informacje te są skromne poza dokumentami i zdjęciami z niewoli rosyjskiej, Jerozolimy i innych miejsc,
których nie jestem w stanie nazwać ani opisać.
Na pewno nie jest to obszerna wiedza którą posiadam, ale myślę jakiś mały wkład będzie.
Ryszard Orłowski.

 

orlowski feliks 1

Feliks Orłowski –pierwszy z lewej - w sowieckiej niewoli

orlowski feliks 2

Już w nowych mundurach. ZSRR lub Iran. Feliks Orłowski po środku

orlowski feliks 3

Na torze przeszkód

orlowski feliks 4

Na torze przeszkód

orlowski feliks 5

Irak lub Palestyna. Feliks Orłowski na wielbłądzie

orlowski feliks 6

Na wycieczce w Jerozolimie. Kapral Feliks Orłowski drugi od lewej w przyklęku

orlowski feliks 7

Wręczenie sztandaru 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Palestyna 1943

orlowski feliks 8

Wręczenie sztandaru 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Palestyna 1943

orlowski feliks legitymacja 5kdp 1

orlowski feliks legitymacja 5kdp 2

Legitymacja do odznaki 5 Kresowej Dywizji Piechoty

orlowski feliks legitymacja odzaczenia brytyjskie

Legitymacja do przyznanych pośmiertnie odznaczeń brytyjskich

orlowski feliks legitymacja krzyz walecznych

Legitymacja do przyznanego pośmiertnie Krzyża Walecznych