13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Szpak Edward

Stopień kpt.
Nazwisko Szpak
Imię Edward
Rocznik i Nr. Ew. 1911/214
Przydział ppanc.
Nr. Krzyża Monte Cassino 16003
Miejsce urodzenia Kurozwęki , gm. Staszów
Data urodzenia 30.10.1911
Data śmierci 23.01.2001
Cmentarz parafialnym w Kurozwękach
Odznaczenia Krzyż Walecznych (200/44), Medal Wojska (59/46), Gwiazda za Wojnę (203/45), Gwiazda Italii (203/45), Gwiazda Afryki (26/46), The War Medal (116/46), M.C. (33/45)
Uwagi kpr. - lista krzyży MC, plut. - Sitwa III, Pochwała (159/44) , plut.pch. - lista odznaczonych 13 Baon

Biogram pochodzi z książki "Śladami tamtych dni". Podesłał autor Pan - Józef Żak.

Szpak Edward - Archiwum

Kpt. Edward Szpak

szpak edward 01

Urodził się dnia 30.10.1911 r. w Kurozwękach (gm. Staszów). Służbę wojskową odbył w wojskach ochrony pogranicza. Planował zostać wojskowym, wybrał jednak służbę w policji. Do wybuchu II wojny światowej pracował na posterunku policji w miejscowości Piaski niedaleko Wołkowysk.

We wrześniu 1939 r. chcąc uniknąć aresztowania przez Sowietów, przekroczył granicę z Litwą i tam został internowany. W czerwcu 1940 r. kraje nadbałtyckie w tym Litwa zostały, anektowane przez ZSSR. Polscy wojskowi i policjanci stali się jeńcami sowieckimi i zostali przeniesieni do już istniejących i pustych - po dokonaniu zbrodni katyńskiej obozów NKWD. Trafił do obozu w Kozielsku. Stamtąd został wysłany na budowę NKWD nr 106 - budowa lotniska wojskowego w Panoj - obwód murmański.
Na mocy porozumienia Sikorski –Stalin zwolniony z obozu jenieckiego. Dnia 15.09.1941 r. wstąpił do Armii Polskiej w ZSSR. W stopniu kaprala, jako dowódca drużyny, został przydzielony do 7. Kompanii 13. Pułku Piechoty w składzie 5.WDP. 25 października 1942 roku jego pułk został rozformowany, a na tej bazie został utworzony 13. Wileński Baon Strzelców „Rysie” 5. KDP. Kpr. E. Szpak został przydzielony do plutonu przeciwpancernego ( prawdopodobnie pluton przeciwpancerny - działa 6 funtowe). Wraz z baonem odbył całą kampanię włoską. Walczył m.in. pod Monte Cassino.
W roku 1946 został przetransportowany do W. Brytanii. Wstąpił do Polskiego Korpusu Rozmieszczania i Przysposobienia. Uczestniczył w kursie oficerskim. Przygotowywał się także do zawodu cywilnego. W tym celu ukończył kurs kreślarski. Pracował w biurach konstrukcyjnych Forda. Zmodernizował nawet jakąś starą maszynę dla potrzeb Zakładu Przemysłu Gumowego w Dębicy. W połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku uzyskał awans na stopień kapitana . Do Polski po raz pierwszy przyjechał w 1962, a na stałe osiadł w Staszowie w 1991 roku. Zmarł dnia 23.01.2001 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kurozwękach.

Odznaczenia i medale:

- polskie: Krzyż Walecznych, Medal Wojska, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino,

- brytyjskie: 1939 – 1945 Star , Italy Star, The War Medal 1939 -1945, Africa Star .

szpak edward 04
Południowe Włochy 1944 r. Sierż. E. Szpak wśród zarośli opuncji.

szpak edward 03
W. Brytania 1946 r. plut. pchor. E. Szpak.

szpak edward karta czlonkowska
„Karta członkowska” plut. pchor. E. Szpaka wydana przez stołownię (dining room) w obozie Millom.