13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Walczak Antoni

Stopień kpr.
Nazwisko Walczak
Imię Antoni
Rocznik i Nr. Ew. 1904/93
Przydział ppanc.
Nr. Krzyża Monte Cassino 16076
Data urodzenia 1904
Odznaczenia Krzyż Walecznych (96/45), Medal Wojska (110/46), Gwiazda za Wojnę (116/46), Gwiazda Italii (116/46), The War Medal (116/46), Defence Medal (17/47 5KDP), M.C. (33/45)

kpr. Walczak Antoni, 1904/93/III, KD Oddz. p-panc., 64/44-141/44, Nr 165 - 5KDP, Ranny 10.V.44 w walkach pod m. Cassino (Włochy). Rozk. 13 B.S. Nr 147/44. Leg. za rany przesłano do Ośr. Zap. 1 Dyw. Panc. Ldz. 845/45 z dnia 18.IX.45.