13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Wojda Władysław

Stopień st. strz.
Nazwisko Wojda
Imię Władysław
Rocznik i Nr. Ew. 1912/183
Przydział Łącz.
Nr. Krzyża Monte Cassino 16100
Data urodzenia 1912
Odznaczenia Krzyż Walecznych (188/45), Medal Wojska (110/46), Gwiazda za Wojnę (116/46), Gwiazda Italii (116/46), The War Medal (116/46), M.C. (33/45)

st.strz. Wojda Władysław, 1912/183/III, KD plut. Łączn., 77/44-173/44, Nr 375 - 5KDP, Ranny 17.VII.44 w walkach pod m. Paterniano - Ancona (Włochy). Rozk. 13 B.S. Nr 120/44. Leg. za rany przesłano do St. Zbornej za Ldz. 845/45 z dn. 8.IX.45.