13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Zdanowicz Witold

Stopień kpr.
Nazwisko Zdanowicz
Imię Witold
Rocznik i Nr. Ew. 1908/58
Przydział 2K.
Nr. Krzyża Monte Cassino 16116
Miejsce urodzenia Kirołe pow. Szczuczyn
Data urodzenia 14.08.1908
Data śmierci 19.07.1944
Cmentarz Loreto
Położenie grobu 14-C-10
Odznaczenia Krzyż Walecznych (137/44), Medal Wojska (110/46), Gwiazda za Wojnę (203/45), Gwiazda Italii (203/45), The War Medal (116/46), M.C. (33/45)

kpr. Zdanowicz Witold, 1908/58/III, 2K, 77/44-173/44, 17/45-30/45, Ranny 8.VII.44 w walkach pod m. Paterniano - Ancona (Włochy). Rozk. 13 B.S. Nr 112/44. Ranny 17.VII.44 w walkach pod m. S.Paterniano - Ancona (Włochy). Dnia 19.VII.44 zmarł w GPO - 1 Komp. Sanit. na skutek odnies. ran i dnia 19.VII.44 został pogrzebany na cmentarzu wojsk. polskim w Loretto. Rz.A, Nr 9. Rozk. 13 B.S. Nr 127/44.