13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Żyźniewski Piotr

Stopień strz.
Nazwisko Żyźniewski
Imię Piotr
Rocznik i Nr. Ew. 1910/176
Przydział Pocz. B.
Nr. Krzyża Monte Cassino 16136
Data urodzenia 1910
Odznaczenia Medal Wojska (110/46), Gwiazda za Wojnę (203/45), Gwiazda Italii (203/45), The War Medal (116/46), Defence Medal (17/47 5KDP), M.C. (33/45)

strz. Żyźniewski Piotr, 1910/99/III, KD poczet Baonu, Zaginął 18.X.44 w czasie walk pod m.Sofia - Galeata (Włochy) i skreślony z ewid. zgodnie z rozkazem Dtwa 2 Korp. Nr 70 pkt 566 z dnia 1.VII.44. Rozk. 13 B.S. Nr 188/44 i 200/44. Powrót z niewoli Niemieckiej (brak daty) rozk. 13 B.S. Nr 106/45. 26.XI.45 przydzielony do 13 B.S. przybył do Ośr. Zapas. 1 Dyw. Panc. ranny nie był. Rozk. 13 B.S. Nr 196/45.