13 Wileński Batalion Strzelców "Rysiów"

Szukaj

Gędzierski Jerzy Leon

Stopień mjr.
Nazwisko Gędzierski
Imię Jerzy Leon
Rocznik i Nr. Ew. 1906/160
Przydział KD
Nr. Krzyża Monte Cassino 15468
Data urodzenia 1906
Odznaczenia Krzyż Walecznych (200/44), M.C. (33/45)

mjr. Gędzierski Jerzy, 1906/160/III, KD pocz. baonu, 64/44-141/44, Nr 301 - 5KDP, Ranny 10.V.44 w walkach pod m. Cassino (Włochy). Rozk. 13 B.S. Nr 105/44. Leg. za rany przesłano do Stacji Zbornej dn. 8.IX.45 - Ldz. 845/45